Wat doet Engelhart Advies?
Staat uw organisatie voor veranderingen in de processen van de bedrijfsvoering? Engelhart Advies adviseert en begeleidt u bij het optimaliseren van bedrijfsprocessen die tot doel hebben de dienstverlening te verbeteren.

Waarom?
Van (overheids)organisaties wordt steeds meer verwacht. Ze moeten een gezonde, klantvriendelijke en efficiënte bedrijfsvoering realiseren en daarnaast gaat men met name binnen de (gemeentelijke) overheid steeds ‘zaakgerichter’ werken. Om een goede dienstverlening te kunnen (blijven) geven is het van belang om steeds te blijven verbeteren. Engelhart Advies kan adviseren bij verbeterprocessen en ondersteunen bij het modelleren, beschrijven en beheersen van de processen. Het gaat daarbij om zaken als kwaliteitsmanagement inrichten, het tegengaan van verspillingen in het proces (lean management) en de verander-organisatie inrichten (aandacht voor de medewerkers die de processen laten leven).

Deze nieuwe werkwijzen hebben uiteraard consequenties voor de bedrijfsvoering. Engelhart Advies kan uw organisatie daarom op verschillende gebieden ondersteunen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Opzetten van een proces-verbeter-cyclus voor uw organisatie
  • Begeleiding van medewerkers in een veranderende omgeving
  • Inrichten van de organisatie naar een procesgerichte organisatie