Hieronder staan de projecten en werkervaring die de stevige fundering vormen van Engelhart Advies.


Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Inrichting Facilitaire afdeling

Screen Shot 2015-02-10 at 13.32.03Door de snelle groei van de Veiligheidsregio kregen de ondersteunende afdelingen, waaronder de afdelingen ICT en Facilitaire Zaken, nieuwe klanten die om nieuwe producten en diensten vragen. Engelhart Advies heeft een analyse gemaakt van de klantgroepen, de te leveren producten en diensten en de competenties van de medewerkers. Vervolgens is een organisatieplan opgesteld en uitgewerkt en geïmplementeerd.

 

Gemeente Schijndel | Begeleider procesmanagement
Screen Shot 2015-02-10 at 13.33.51De gemeente Schijndel stuurt op de veranderopgave van een taakgerichte naar een procesgerichte organisatie. Engelhart Advies heeft de gemeente geadviseerd over de invulling van het verandertraject om tot procesmanagement te komen: begeleiden van het managementteam en proceseigenaren, begeleiden van de veranderteams en het structureren van de procesaanpak. Na training van interne procescoaches zijn de werkzaamheden binnen de gemeente Schijndel verankerd.


Gemeente Schijndel
Projectleider verbetering bestuurlijke informatievoorziening

Screen Shot 2015-02-10 at 13.33.51De gemeente Schijndel wilde de informatievoorziening aan de raadsleden en aan het publiek verbeteren. Engelhart Advies heeft onderzoek gedaan naar verbeteroplossingen, het aanbestedingstraject begeleid voor een Raadsinformatiesysteem in combinatie met papierloos vergaderen en de implementatie begeleid.

 

 


Landelijke netwerkorganisatie voor patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisatie in Utrecht
Screen Shot 2015-02-10 at 13.34.22
Projectleiding virtueel kantoor. Voor een aantal patiëntenverenigingen is de mogelijkheid gerealiseerd om plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen werken met digitale bestanden. Er is als resultaat van het project een overeenkomst gesloten met een leverancier en er zijn binnen een jaar zes patiëntenverenigingen aangesloten.

 

 

 

Projectmatig heeft Alma Engelhart onder meer gewerkt aan:

  • Het inrichten, verbeteren en beschrijven van de ondersteunende processen Personeelsmanagement, Financieel, Facilitair en Informatiemanagement;
  • Het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening door verbetering van processen en werkwijzen;
  • Realisatie van facilitaire servicedesk;
  • Realisatie van Europese Aanbesteding Arbodienstverlening voor zes korpsen;
  • Reorganisatie ondersteunende afdelingen;
  • Realisatie van project in-, door- en uitstroom van medewerkers;
  • Participatie Veranderorganisatie korps;
  • Diverse effectiviteitsonderzoeken.