Kennisoverdracht
Onze dienstverlening richt zich op de kennisoverdracht. Vanaf dag één is het uitgangspunt dat de organisatie zichzelf (weer) kan bedienen. Wij zorgen daarom voor borging van kennis bij uw medewerkers. Een speerpunt voor Engelhart Advies is het betrekken en begeleiden van medewerkers bij de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Verbetering van kwaliteit
Wij zien een uitdaging in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening van uw organisatie. Dit doen wij door medewerkers duidelijk te maken wat er van ze wordt verwacht binnen uw organisatie. Daarnaast hebben we veel ervaring met organisatieontwikkelingen en het leiden van reorganisaties. We gaan in onze benadering uit van het vertrouwen en de taakvolwassenheid van medewerkers.

Veranderen is mensenwerk
Engelhart Advies heeft in veranderingstrajecten oog voor “the people side of change”. Organisatieveranderingen kunnen alleen effectief zijn wanneer medewerkers begrijpen wat er van ze wordt verwacht en hierin mee willen en kunnen gaan. Op basis van de Prosci® Change Management systematiek besteedt Engelhart Advies aandacht aan Projectmanagement, Leiderschap en Change Management, waardoor de veranderaanpak bewezen effectiever is.